You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Звіт про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень за 2015 рік

Sever's picture

           Заходи направлені ​​на виконання вимог Закону Украини „Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки”, Закону України „Про запобігання корупції” в управлінні организовані та проводились відповідно до   законодавчих та нормативно-правових актів з метою запобігання і протидії корупції.

           В управлінні розроблено та затверджено наказом №61 від 28.04.2015 „Програму антикорупційних заходів на 2015 рік”, обов’язково розглядається на нарадах питання виконання державними службовцями антикорупційного законодавства.    За звітний рік на 71 нараді у відділах  обговорювались питання протидії корупції спрямовані на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій  держави. На 8 виробничіх нарадах при начальнику управління обговорювалося  виконання вимог антикорупційного законодавства в управлінні.

           Однією з актуальних задач є проведення роз’яснювальної роботи відносно попередження та протидії корупції. Тому на короткотермінових семінарах, які проводяться в управлінні, запроваджено вивчення та роз’яснення антикорупційного законодавства. Впродовж 2015 року в управлінні, за участю керівництва управління, юридичної служби та відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи  проведено шість короткотермінових семінари щодо зміни в новому Законі України „Про запобігання корупції”, про участь громадськостi в заходах щодо запобiгання корупцiї, виконання  „Правил етичної поведінки”, „Дисциплінарна відповідальність і антикорупційне законодавство” „Запобігання корупційним та повязаним з корупцією правопорушенням”, „Про застосування вимог антикорупційного законодавства під час здійснення процедур державних закупівель”. На семінарах роз’яснювались питання щодо відповідальності установленої для порушників антикорупційного законодавства, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, поняття конфлікту інтересів, способи врегулювання конфлікту інтересів, обмеження при здійсненні державних закупівель.

           30 державних службовців управління закінчили короткострокові курси підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в ДЗ ”Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

           Приділялась увага антикорупційним заходам, які направлені на зменшення та усунення проявів корупційних правопорушень. В управлінні проводиться юридична експертиза проектів приказів по основній діяльності, по кадровим питанням, адміністративно-господарчим питанням, засіданням конкурсних комісій. Проводиться перевірка передбачена Законом України „Про очищення влади”. Всі державні службовці ознайомлені під підпис зі спеціальними обмеженнями,  які пов’язані з проходженням державної служби.

           Ведеться  моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників управління Пенсійного фонду України в корупційну чи злочинну діяльність.

            Призначення на державну службу в управлінні здійснюється відповідно  вимогам діючого законодавства: за результатами конкурсу, із кадрового резерву та за результатами  стажування.

          З метою забезпечення принципів відкритості та прозорості у роботі управління здійснювалась широка інформаційно-роз’яснювальна робота. Інформація про діяльність управління надавалась на web-сайти управління, головного управління та міської ради, розміщено статті в газеті. В управлінні працює три „гарячі” телефонні лінії, на  веб-сайті управління впроваджено рубрику „питання-відповідь”, діє „Скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій”, де громадяни мають можливість повідомити про правопорушення з боку службовців управління, або надати пропозиції, також  2 рази на тиждень працює електронна приймальня.

           В листопаді місяці проведено анкетування громадян щодо роботи управління.    

           За 2015 рік корупційних правопорушень серед державних службовців управління не було.