You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Звіт про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень за 2016 рік

З метою виконання  законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України № 706 від 04.09.2013р. 

«Питання запобігання та виявлення корупції», відповідно до вимог Пенсійного фонду України в управлінні Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області протягом 2016 року організовано та проведено наступні заходи.

З метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавств у ЗМІ розміщено інформацію про підсумки роботи управління за 2015 рік, про роботу з відвідувачами управління, на офіційному веб-сайті управління розміщено „Звіт про результати роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції за 2015 рік”, звіт про виконання бюджету управління протягом 2015 року, основні показники роботи управління за 2016 рік, про стан розгляду запитів на публічну інформацію, про роботу управління зі зверненнями громадян, щодо декларації доходів та сімейні узи, запобігання та врегулювання реального і потенційного конфлікту інтересів, розміщено інформацію щодо змін та доповнень в антикорупційному законодавстві, інформацію щодо проведених семінарів з працівниками управління, інформація стосовно вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року №1700-VII. Всього в ЗМІ оприлюднено 15 інформаційних матеріалів (статті, роз’яснення).

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року №1700-VII до 01 квітня 2016 року всіма співробітниками управління подано щорічні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» керівництвом та начальниками відділів управління (державні службовці категорії «Б») подано та оприлюднено електронні декларації.

Впродовж 12 місяців 2016 року в управлінні, за участю керівництва управління та відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи проведено 7 короткотермінових семінарів щодо „Правил етичної поведінки державних службовців” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65, „Декларування доходів” відповідно ст.12 ЗУ „Про запобігання і протидії корупції”, „Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави”, „Запобігання та врегулювання реального і потенційного конфлікту інтересів”, „Обмеження щодо роботи близьких осіб”, „Про вжиття заходів щодо неухильного дотримання посадовими особами управління антикорупційних заборон та обмежень”, „Законодавство України з антикорупційних питань: розкриття поняття «конфлікт інтересів» у діяльності працівників органів Пенсійного фонду України”. На семінарах роз’яснювались антикорупційні обмеження та заборони певних видів поведінки державних службовців, актуальні питання заповнення декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, моніторинг способу життя державних службовців, врегулювання конфлікту інтересів, вимоги до зовнішнього вигляду державних службовців.

З метою реалізації державної антикорупційної політики з подолання корупції, причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням в органах державної влади в управлінні на 13 виробничих нарадах при начальнику управління та 119 нарадах у відділах обговорювались питання протидії корупції спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

50 державних службовців управління підвищили кваліфікацію з питань запобігання та протидії корупції у Державному закладі „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Приділялась увага антикорупційним заходам, які направлені на зменшення та усунення проявів корупційних правопорушень. В управлінні проводиться юридична експертиза проектів приказів по основній діяльності, по кадровим питанням, адміністративно-господарчим питанням, засіданням конкурсних комісій. Проводиться перевірка передбачена Законом України „Про очищення влади”. Всі державні службовці ознайомлені під підпис зі спеціальними обмеженнями, які пов’язані з проходженням державної служби.

Ведеться моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників управління Пенсійного фонду України в корупційну чи злочинну діяльність.

Призначення на державну службу в управлінні здійснюється відповідно  вимогам діючого законодавства: за результатами конкурсу, із кадрового резерву та за результатами  стажування.

З метою забезпечення принципів відкритості та прозорості у роботі управління здійснювалась широка інформаційно-роз’яснювальна робота. Інформація про діяльність управління надавалась на web-сайти управління, головного управління та міської ради, розміщено статті в газеті. В управлінні працює три „гарячі” телефонні лінії, на  веб-сайті управління впроваджено рубрику „питання-відповідь”, діє „Скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій”, де громадяни мають можливість повідомити про правопорушення з боку службовців управління, або надати пропозиції, також  працює електронна приймальня.