You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

ЗВІТ про виконання договору(ТЕЦ)

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 225886 “ВДЗ” №375 (10.11.2015) від 10.11.2015.

2. Договір про закупівлю:

2.1. Номер договору: № 244/151

2.2. Дата укладення договору: 23.11.2015 року.

2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 210438,41 грн . (Двісті десять тисяч чотириста тридцять вісім грн. 41 коп.) з ПДВ.

3. Замовник:

3.1. Найменування: Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області.

3.2. Код за ЄДРПОУ: 21792459.

3.3. Місцезнаходження: 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка, буд. 9

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство “Сєвєродонецька теплоелектроцентраль”

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131050.

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 93403, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 37, тел.. (0645) 70-23-44.

5. Предмет закупівлі:

5.1. Найменування: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010: 35.30.1

5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором 96,43459 Гкал.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка ,буд. 9

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором: протягом листопада - грудня 2015 року.

6. Строк дії договору: 31.12.2015 року.

7. Сума оплати за договором:  190145,23 грн.(Сто дев’яносто тисяч сто сорок п’ять грн. 23 коп.) з ПДВ.