You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Зміни у призначенні пенсій за віком особам, які працювали у шкідливих і особливо шкідливих умовах (Списки № 1 і № 2)

 Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» (№ 213 від 02.03.2015), який набрав  чинності з 1 квітня поточного року. Документом внесені зміни у Закон України «Про пенсійне забезпечення» в частині призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років. Які зміни відбулися у порядку призначення пенсій за віком на пільгових умовах і кого це стосується.

З квітня 2015 року пенси за віком на пільгових умовах  жінкам призначатимуться після досягнення ними підвищеного пенсійного віку. Водночас чоловікам пільговий   пенсійний вік залишено без змін. При цьому кількість необхідного для призначення пільгової пенси загального стажу збільшено на п'ять років як для жінок, так і для   чоловіків. Зверніть увагу, що підвищення і віку, і стажу  здійснюватиметься поступово (вже починаючи з 1 квітня цього року: кожні півроку на 6 місяців збільшуватиметься   пенсійний вік жінкам і на шість місяців на рік - необхідний  загальний стаж роботи чоловікам і жінкам)

Слід зазначити, що ці законодавчі зміни не торкнулися кількості пільгового стажу, тобто як і раніше, пільговики виходитимуть на пенсію за наявності норм стажу, встановленого у Законі «Про пенсійне забезпечення» (далі-Закон №1788) ще з січня 1992 року.

 

РОБОТА ЗА СПИСКОМ № 1

• працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабміном і за результатами атестації робочих місць - після досягнення 50 років (і жінкам, і чоловікам) і зі стажем не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. До досягнення 50 років право на пенсію за віком на пільгових умовах матимуть жінки після

 •  45 років - які народилися по 31 березня 1970 року включно;
 •  45 років 6 місяців-які народилися з 1 квітня 1970 року по 30 вересня 1970 року;
 •  46 років - які народилися з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року;
 •  46 років 6 місяців-які народилися зі квітня 1971 року по 30 вересня 1971 року;
 •  47 років - які народилися з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року;
 •  47 років 6 місяців-які народилися з 1 квітня 1972 року по 30 вересня 1972 року
 •  48 років - які народилися з 1 жовтня 1972 року по31 березня 1973року
 •  48 років б місяців - які народилися з 1 квітня 1973 року по 30 вересня 1973 року
 •  49 років - які народилися з 1 жовтня 1973 року   по 31 березня 1974 року
 •  49 років б місяців-які народилися зі квітня 1974 року по 30 вересня 1974 року.

Тобто пільговий вік для жінок відрізняється залежно від  дати народження.

Якщо ж чоловіки не мають 25, а жінки - 20 років стажу  роботи, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах (Список № 1) їм призначатиметься за наявності такого стажу роботи:

 •  з 1 квітня 2015 року по 31 березня 201 б року - не менше 20 років б місяців у чоловіків і не менше 15 років 6 місяців у жінок;
 •  з1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше21 року у чоловіків і не менше 16 років у жінок
 •  з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 місяців у чоловіків і не менше 16 років 6 міся-ців у жінок;
 •  з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 років у чоловіків і не менше 17 років у жінок;
 •  з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 років 6 місяців у чоловіків і не менше 17 років 6 міся-цівужінок;
 •  з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 років у чоловіків і не менше 18 років у жінок;
 •  з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 років 6 місяців у чоловіків і не менше 18 років 6 міся-ців у жінок;
 •  з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року-не менше 24 років у чоловіків і не менше 19 років у жінок;
 •  з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 років 6 місяців У  чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок

 

ПРИКЛАД

Жінка, яка народилася 24.05.1970, має 7 років 6 місяців стажу роботи за Списком №1. Зважаючи на зміни у зако­нодавстві, вона матиме право на пенсію після досягнен­ня віку 45 років 6 місяців, тобто після 24.11.2015, за наяв­ності 15 років 6 місяців загального стажу роботи.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Жінки, які народилися до 31.03.1970, матимуть право виходу на пенсію за віком, як і раніше, у 45 років, лише за умови, що вони відпрацювали на роботах за Списком № 1 не менше 7 років б місяців. Інакше пенсія признача­тиметься на підставі норм з врахуванням останніх зако­нодавчих змін.

 

ПРИКЛАД

Жінка народилася 28.03.1970, але пільговий стаж 7років б місяців вона матиме лише 22 червня 2015 року. Чи збе­режеться право на призначення пенси у 45 років? У цьому випадку на призначення пенсії з 29.03.2015 немає підстав, оскільки на момент досягнення віку 45 років у жінки відсутня необхідна для цього кількість пільгового стажу.

Тобто після того, як вона за Списком № 1 відпрацює на роботах 7 років 6 місяців, то може звернутися до відпо­відного управління Пенсійного фонду України з заявою про призначення пенсїііз необхідними для цього докумен­тами. Пенсію їй буде призначено з дня звернення (строки призначення пенсії визначені у cm. 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», далі - Закон № 1058). Наприклад, якщо заяву до управ­ління вона подасть 25 червня 2015 року, то й пенсія буде призначена з цієї ж дати (за наявності всіх необхідних до­кументів), але відповідно до останніх законодавчих змін їй уже потрібно буде мати не менше 15 років 6 місяців трудового стажу.

Якщо особа має лише половину необхідного пільгово­го стажу роботи за Списком № 1

Якщо ж чоловіки не мають стажу роботи з особливо шкід­ливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 - 10 років, а жінки - 7 років 6 місяців, але мають по­ловину необхідного стажу на зазначених роботах (у чоло­віків не менше 5 років, а у жінок не менше 3 років 9 місяців) і мають передбачений законодавством загальний стаж роботи, то пенси за віком на пільгових умовах їм призна­чатимуться зі зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону № 1058:

 • чоловікам - на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;
 • жінкам - на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.

Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосову­ється також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня2021 року.

 

ПРИКЛАД

Жінка 11.09.1959 р.н. з 06.03.2011 працює на підприємстві, розташованому у зоні відчуження-за Списком № 1 (4роки 2 місяці). Має понад 28 років загального стажу роботи (з урахуванням навчання та догляду за дитиною до трьох років). За призначенням пенсії звернулася 6 травня цього року.

Зважаючи на пільгове обчислення стажу роботи за Списком № 1 у зоні відчуження (рік за півтора), пільговий стаж жінки становить 6 років 3 місяці (менше 7 років 6 місяців). Беручи до уваги те, що жінкам за кожний по­вний рік стажу роботи за Списком № 1 пенсійний вік, встановлений cm. 26 Закону № 1058, зменшується на 1 рік 4 місяці, за 6 років такого стажу пенсійний вік жінки зменшується на 8 років. За cm. 26 Закону № 1058 пенсій­ний вік жінок, які народилися з 1 квітня 1959 по ЗО верес­ня 1959 року, - 58 років.

Така кількість пільгового стажу дає право цим жінкам на призначення пенсії за досягнення віку 50 років. У цьому випадку жінці пенсія буде призначена з дня звернен­ня до управління Пенсійного фонду з заявою про призна­чення пенсії, тобто з 6 травня 2015.

 

РОБОТА ЗА СПИСКОМ № 2:

 • працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за Списком №2 ви­робництв, робіт, професій, посад і показників, затвердже­ним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атеста­ції робочих місць, матимуть право на пільгову пенсію після досягнення 55 років і зі стажем роботи для чоловіків не менше 30 років, з них не менше 12 років б місяців на зазначених роботах, і для жінок не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

До досягнення 55 років право на пенсію за віком на пільго­вих умовах мають жінки після:

 • 50 років - які народилися по 31 березня 1965 року включно;
 • 50 років 6 місяців-які народилися з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;
 • 51 рік - які народилися з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;
 • 51 рік 6 місяців-які народилися з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966 року;
 • 52 роки - які народилися з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;
 • 52 роки 6 місяців-які народилися з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;
 • 53 роки - які народилися з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;
 • 53 роки 6 місяців-які народилися з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;
 • 54 роки - які народилися з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;
 • 54 роки 6 місяців - які народилися з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Жінкам, які народилися по 31 березня 1965 року включно та мають повний пільговий стаж за Списком №2(10 років), також збережене право виходу на пільгову пенсію після досягнення раніше встановленого віку (50 років). Щодо кількості загального стажу роботи, необхідного для призначення такої пенсії, у цьому випадку все зале­жатиме від того, коли така жінка звернеться до управлін­ня Пенсійного фонду за призначенням пенсії (нижче на­ведені вимоги щодо стажу, залежно від дати звернення). За відсутності стажу роботи, у чоловіків ЗО, а у жінок 25 років, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах (Список № 2) призначатиметься за наявності стажу роботи:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років б місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 • з1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року-не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;
 • з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
 • з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року -не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
 • з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року- не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
 • з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року -не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
 • з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
 • з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року -не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.

 

ПРИКЛАД

Жінка 28.09.1965 р.н. має стаж роботи за Списком № 2 11 років 1 місяць. Зважаючи на зміни у законодавстві, її пенсійний вік - 50 років 6 місяців. Тобто право на при­значення пільгової пенсії у неї настане 28.03.2016. Якщо заяву про призначення пенсії до Пенсійного фонду жінка подасть до 1 квітня 2016 року, пенсію буде призначено за наявності стажу роботи 20 років 6 місяців, а якщо за призначенням пенсії вона звернеться вже після 1 квіт­ня по 27.06.2016 (включно), пенсію їй буде призначено з 29.03.2016 року, але за наявності у неї не менше 21 року стажу роботи (загального).

Якщо особа мас лише половину необхідного пільгово­го стажу роботи за Списком № 2

Працівникам, які не мають стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 (чоловіки 12 ро­ків 6 місяців, жінки 10 років), але мають не менше поло­вини стажу на зазначених роботах (чоловіки - не менше 6 років 3 місяців, жінки - не менше 5 років), за наявності передбаченого загального стажу роботи пенсії за віком на пільгових умовах призначаються зі зменшенням пен­сійного віку, встановленого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону № 1058:

 •       чоловікам - на 1 рік за кожні 2 роки б місяців такої роботи;
 •        жінкам - на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосову­ється також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З квітня 2015 року, за наявності стажу на підземних робо­тах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок, за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік, передбачений ст. 26 Закону № 1058, знижується на один рік.

Раніше таким особам пенсійний вік знижувався від віку, встановленого ст. 12 Закону № 1788 (чоловікам від 60 років, а жінкам від 55 років). Тобто для чоловіків, як і раніше, зменшення пенсійного віку відбуватиметься від 60-річного віку. А от жінки на пенсію виходитимуть пізніше.

 

ПРИКЛАД

Жінка 1963 р.н. має стаж на підземних роботах 3 роки 7 місяців. Тобто її пенсійний вік має бути зменшений на три роки. Згідно з нормами ст. 26 Закону № 1058, пенсій­ний вік жінок, які народилися після 01.04.1961,- 60 років. Отже, якщо жінка у майбутньому не працюватиме у шкідливих умовах, право на пільгову пенсію вона мати­ме при досягненні 57-річного віку (до змін у законодав­стві її пенсійний вік був 52 роки). Це встановлено ст. 14 Закону № 1788.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Прядок підтвердження пільгового стажу не змінився.

Як і раніше, для підтвердження пільгового стажу потрібно надавати пільгову довідку (у разі ліквідації'підприємства, на якому особа у свій час працювала, без визначення його правонаступника - рішення відповідної комісії) та, як і ра­ніше, пільговий стаж роботи за Списками № 1 і № 2 після 21.08.1992 зараховується за результатами атестації робо­чих місць.

Порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до введення в дію Закону № 1788 (до 01.01.1992) на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, визначається ст. 100 цього ж Закону.

Контроль за правильністю застосування Списків щодо пільгового пенсійного забезпечення та якістю про­ведення атестації робочих місць на підприємствах і в організаціях, а також підготовка пропозицій щодо вдо­сконалення цих Списків покладають на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі­тику у сфері нагляду та контролю за додержанням за­конодавства про працю. Таким органом є Міністерство соціальної політики України.

 

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ІНШИМ ПІЛЬГОВИМ КАТЕГОРІЯМ ОСІБ

Чоловікам трактористам-машиністам, безпосередньо зайнятим у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільсько­го господарства, пенсії, як і раніше, призначатимуть після досягнення 55 років і за наявності 20 років роботи трак­тористом, але при цьому загального стажу вже потрібно не менше 30 років (раніше - не менше 25 років). При цьому підвищуватися загальний стаж буде по­ступово - на шість місяців за рік, починаючи з 1 квітня 2015 року до 1 квітня 2024 року. Отже, пенсія за віком на пільгових умовах чоловікам трактористам-машиністам сільських господарств призначатиметься за наявності стажу роботи:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 201 б року - не менше 25 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
 • з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
 • з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
 • з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців.

Тобто, після 1 квітня 2024 року для призначення пільго­вої пенсії трактористам потрібно буде мати не мен­ше ЗО років загального стажу роботи.

Виходитимуть на пенсію після досягнення віку 55 ро­ків жінки:

- які працюють трактористами-машиністами, машиніста­ми будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, із загальним стажем роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі.

За відсутності стажу роботи 25 років, пенсія за віком на пільгових умовах призначатиметься за на­явності стажу роботи:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 201 б року - не менше 20 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року;
 • з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 місяців;
 • з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 років;
 • з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 років;
 • з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 років;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 років 6 місяців.

При цьому слід зауважити, що пенсійний вік таким жінкам підвищуватиметься поступово, щоразу на шість місяців кожні півроку, починаючи з квітня 2015 року.

Так, право на пенсію за віком на пільгових умовах жінки-трактористки матимуть після досягнення ними:

 • 0 років - які народилися по 31 березня 1965 року включно;
 • 50 років 6 місяців - з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;
 • 51 рік - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;
 • 51 рік 6 місяців - з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966 року;
 • 52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;
 • 52 роки б місяців - з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;
 • 53 роки - з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;
 • 53 роки 6 місяців - з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;
 • 54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;
 • 54 роки 6 місяців - з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року;
 • 55 років - після 1 жовтня 1969 року.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Жінки-трактористки виходять на пільгову пенсію неза­лежно від того, на яких підприємствах вони працювали, а чоловіки-трактористи - лише ті, які безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сіль­ського господарства (постійно зайняті на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах упродовж повного сезону сільськогосподарських робіт в рослинництві та тваринництві). Це означає, що трактористи-машиністи, які працюють, наприклад, на цегельних, консервних заводах колгоспів чи радгоспів, права на цю пенсію не мають, оскільки без­посередньо не зайняті у виробництві сільськогосподар­ської продукції'.

А трактористи-машиністи допоміжних сільських госпо­дарств, які не мають самостійного балансу і знаходяться в складі промислових, будівельних, транспортних та ін­ших підприємств і організацій, мають право на пільгову пенсію, за умови постійної зайнятості на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах про­тягом повного сезону сільськогосподарських робіт у рослинництві та тваринництві.

Тобто вимагати від жінок-трактористок довідку про їхню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах не потрібно. Така довідка потрібна лише трактористам чоловікам.

Виходитимуть на пенсію у 55 років та зі стажем робо­ти на певних посадах не менше 20 років:

 • жінки, які працюють доярками (операторами машин­ного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, рад­госпах, інших підприємствах сільського господарства, за умови виконання встановлених норм обслуговування;
 • жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощу­ванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну;
 • робітниці текстильного виробництва, зайняті на вер­статах і машинах, - за списком виробництв і професій, за­твердженим у порядку, що визначений постановою Кабі­нету Міністрів України № 583 від 12.10.1992.

Тобто таким жінкам підвищено пенсійний вік на п'ять ро­ків, при цьому необхідний стаж роботи на таких посадах залишено без змін. Водночас пенсійний вік також підви­щуватиметься поступово.

А саме, право на пенсію за віком на пільгових умовах ці жінки матимуть після досягнення віку:

 • 50 років - які народилися по 31 березня 1965 року включно;
 • 50 років 6 місяців - з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;
 • 51 рік - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;
 • 51 рікбмісяців-з 1 квітня 1966року по 30 вересня 1966 року;
 • 52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;
 • 52 роки 6 місяців - з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;
 • 53 роки-з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;
 • 53 роки 6 місяців - з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;
 • 54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;
 • 54 роки 6 місяців - з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року.

Жінки з датою народження після 1 жовтня 1969 року виходитимуть на пенсію після досягнення 55 років.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Умови виходу на пільгову пенсію для жінок, які працю­ють у сільськогосподарському виробництві та вихова­ли п'ятеро і більше дітей, залишилися без змін. Вони, як і раніше, мають право на пенсію незалежно від віку і трудового стажу, і їм пенсії і в подальшому призначати­муть у порядку, що визначається постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 16.05.1992.

Водії міського пасажирського транспорту (автобу­сів, тролейбусів, трамваїв) та великовагових авто­мобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, матимуть право на пенсію після досягнення 55 років і зі стажем роботи:

 • для чоловіків - не менше 30 років, зокрема на зазна­ченій роботі не менше 12 років 6 місяців;
 • для жінок - не менше 25 років, зокрема на зазначеній роботі не менше 10 років.

І чоловікам, і жінкам збільшена кількість необхідного трудового стажу (тоді як кількість пільгового стажу за­лишилася незмінною) на п'ять років з 25 та 20 років відповідно до 30 та 25 років.

Цим жінкам пенсійний вік також підвищуватимуть поступово у такому порядку:

 • у 50 років на пенсію йтимуть жінки, які народилися по 31 березня 1965 року включно;
 • у 50 років 6 місяців - з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;
 • у 51 рік - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;
 • у 51 рік 6 місяців -зі квітня 1966року по 30 вересня 1966 року;
 • у 52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;
 • у 52 роки 6 місяців - з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;
 • у 53 роки-з1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;
 • у 53 роки 6 місяців - з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;
 • у 54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;
 • у 54 роки 6 місяців - з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року.

Жінки, які народилися після 1 жовтня 1969року, право на пільгову пенсію матимуть, коли досягнуть віку 55 ро­ків.

При цьому якщо у чоловіків немає 30 років, а у жі­нок 25 років стажу роботи, то у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах при­значатиметься їм, якщо вони матимуть такий стаж роботи:

 • зі квітня 2015 року по 31 березня 2016 року-не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 • зі квітня 2016 року по 31 березня 2017 року-не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;
 • з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
 • з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року-не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
 • з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
 • з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
 • з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
 • з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років б місяців у жінок.