You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Запит на інформацію та звернення громадян – у чому відмінності?

15.11.2017

Найголовніше – потрібно розглядати питання по суті. Звернення громадян – це викладені у письмовій або усній формі пропозиції, зауваження, заяви, клопотання, скарги, що при наданні відповіді заявникові потребують вчинення певних дій (стаття 3 Закону України «Про звернення громадян»).

Запит на інформацію – це прохання запитувача надати публічну інформацію, що перебуває у володінні розпорядника інформації і не потребує узагальнення аналітичної обробки даних або створення в інший спосіб (стаття 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Запит на інформацію подається з метою реалізувати конституційне право на отримання інформації, передбачене статтею 34 Конституції України і детально врегульоване Законом України «Про доступ до публічної інформації», звернення – з метою реалізації низки конституційних прав.

А саме, за допомогою пропозицій громадян можуть реалізувати не тільки право на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, передбачене статтею 40 Конституції України, але й право брати участь  в управлінні державними справами (стаття 38 Конституції). З заявами звертаються щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Запит на інформацію також відрізняється від звернення громадян, по-перше, своїм змістом: запит – прохання надати інформацію, звернення – прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах чи скаргах, а по-друге, строк надання відповіді: на запит інформації – 5 робочих днів, на звернення – 30 календарних днів.