You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Заходи щодо запобігання корупції

“В рамках Урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 року № 803-р затверджені Заходи щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (далі — заходи).

Дані заходи передбачають, зокрема для Мінсоцполітики:

1. Забезпечення зручності доступу громадян до інформації про діяльність Міністерства шляхом запровадження нового офіційного веб-сайту Мінсоцполітики.

2.  Розроблення та впровадження механізмів громадського контролю під час розроблення та запуску Єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, що включатиме централізовані взаємопов’язані між собою бази даних (реєстри) усіх категорій отримувачів соціальної допомоги від держави та реєстри надавачів соціальної допомоги.

3. Запровадження механізмів та процедур громадського контролю за роботою Мінсоцполітики шляхом включення до секторальних робочих груп представників громадської ради при Міністерстві.

4.  Зменшення корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг (з ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та надання згоди іноземцям, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні).

. Мінімізація корупційних ризиків у діяльності державних підприємств, що належать до сфери Мінсоцполітики. Проведення аудиту їх діяльності, аналізу ефективності використання нерухомого майна і основних засобів.

6. Мінімізація корупційних ризиків під час визнання вантажів гуманітарною допомогою шляхом удосконалення законодавства та посилення контролю за розподілом та використанням гуманітарної допомоги. ”