You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Юридичний відділ

Начальник відділу – Рисухіна Наталія Ігорівна

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040 (із змінами), Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року №280, Положенням про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року №28-2 (із змінами), Положенням про організацію правової роботи в Пенсійному фонді України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2004 року №13-1 (із змінами), постановами правління Пенсійного фонду України та наказами Пенсійного фонду України, наказами головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – головне управління), наказами управління, а також Положенням про юридичний відділ Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області та іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України.

Основним завданням відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів управлінням, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів управління в судах.

Основні функції відділу:

 • узагальнення разом із заінтересованими структурними підрозділами управління практики застосування законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, подання пропозицій шодо поновлення порушених прав суб’єктів солідарної пенсійної системи.
 • розробка та участь в розробці проектів наказів та інших актів, що видаються управлінням, а також актів, що видаються спільно з іншими органами.
 • проведення інформаційно – довідкової роботи із законодавства.
 • підготовка та надання юридичному відділу головного управління пропозиції щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативних актів, у тому числі актів Пенсійного фонду.
 •  участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням договорів, що укладаються управлінням, проводить їх реєстрацію та облік.
 • організовує претензійну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
 • проводить позовну роботу, представляє (захищає) інтереси управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, ведення обліку виконавчих проваджень щодо стягнення коштів на користь управління.
 • здійснює моніторинг стану розгляду судових справ за участю управління, невідкладно повідомляє відповідні структурні підрозділи про набрання законної сили судовими рішеннями про покладення зобов’язань або стягнення коштів з управління, надання правової допомоги щодо повного фактичного виконання судових рішень, які набрали законної сили.
 • сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, дотриманню законності реалізації прав трудового колективу, у разі невиконання або порушення їх вимог подання керівництву головного управління письмового висновку з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 • приймає участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці разом із заінтересованими структурними підрозділами.
 • розглядає за дорученням начальника управління звернення підприємств, установ, організацій, громадян, звернення та запити народних депутатів України з питань, віднесених до компетенції управління, приймає участь у розгляді таких звернень.
 • узагальнює та аналізує результати правової роботи управління за всіма її напрямами, стану та повноти реалізації наданих органам Пенсійного фонду прав та повноважень (у разі необхідності – за участю відповідних структурних підрозділів управління), готує пропозиції щодо її удосконалення.
 • надає методичну допомогу з правових питань структурним підрозділам та працівникам управління.
 • здійснює контроль за додержанням законодавства під час складання посадовими особами структурних підрозділів управління протоколів у справах про адміністративні правопорушення, готує або приймає участь у підготовці справ до розгляду начальником управління.
 • забезпечує взаємодію з правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби та іншими органами.
 • забезпечує реалізацію прав сторони виконавчого провадження, підготовку пропозицій щодо оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця за наявності підстав.
 • проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань.