You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Як «рахують» страховий стаж до 2004 року

22.11.2017

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Цей закон набув чинності 1 січня 2004 року.

Однак період трудової діяльності та інші періоди, що враховували до трудового стажу для призначення пенсії до 1 січня 2004 року, зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше.

До стажу до 01.01.2004 зараховуються, зокрема:

  • робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв;
  • військова служба;
  • навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі;
  • час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;
  • час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку;
  • період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю.                                          

Стаж до 01.01.2004 обчислюється згідно із записами трудової книжки та на підставі інших підтверджуючих документів (атестата, диплома, військового квитка, довідок підприємств, установ, організацій).