You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Виконання бюджету управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області протягом 1 півріччя 2017 року

дата: 
26.07.2017

Виконання бюджету управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області протягом 1 півріччя 2017 року забезпечувалось відповідно до планових показників із надходження коштів та проведення видатків.

За 1 півріччя 2017 року до управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області з усіх джерел фінансування надійшло  626 882, 25 тис. гривень. З урахуванням залишку коштів, який склався на початок року, загальний обсяг доходів становив  627 433, 91 тис. гривень.

Власні надходження за звітний період склали 71 324,47 тис. грн., що становить 11,38% загального обсягу надходжень 2017 року, зокрема:

 • страхові внески страхувальників – 5,06 тис.грн.,
 • утримання страхових внесків із застрахованих осіб – 0,16 тис.грн.,
 • страхові внески від фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються адвокатською, нотаріальною роботою, пов’язаною з отриманням доходу – 3,56 тис.грн.
 • частина фіксованого податку фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності – 5,76 тис.грн.,
 • частина єдиного податку фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності – 3,28 тис.грн.,
 • страхові внески від добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – 40,67 тис.грн.,
 • відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій – 70 876,69 тис.грн.,
 • відшкодування різниці у розмірі пенсії призначеної науковим працівникам державних небюджетних підприємств та недержавних наукових установ відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та сумою пенсій призначених до інших законодавчих актів – 185,97 тис.грн.,
 • кошти банку за користування тимчасово вільними коштами Фонду – 116,65 тис.грн.,
 • інші кошти – 86,67 тис.грн.

З Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів протягом звітного періоду надійшло 251 204,71 тис. грн. Сума коштів по перерозподілу з бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області склала 304 353,07 тис. грн.

Загальний фінансовий ресурс управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області  для забезпечення виплати пенсій та грошової допомоги за 1 півріччя 2017 року становив  627 433, 91 тис. грн.:

 • залишок коштів на початок року – 551,66 тис. грн.,
 • власні надходження – 71 324,47 тис. грн.,
 • кошти Державного бюджету України (загальний фонд КПКВК 2506080) – 251 204,71 тис. грн.,
 • кошти по перерозподілу – 304 353,07 тис.грн.

Управлінням Пенсійного  фонду  України в м. Сєвєродонецьку Луганської області протягом 1 півріччя 2017 року у повному обсязі забезпечено виконання обов'язків щодо виплати пенсії та грошової допомоги 47770 пенсіонерам у встановлений законодавством термін.

Відповідно до норм чинного законодавства виплата пенсій та грошової допомоги забезпечується за вибором пенсіонера через банківські установи або відділення ПАТ ЛД «Укрпошта». Оплата послуг з виплати та доставки пенсій через відділення ПАТ ЛД «Укрпошта» здійснюється у відповідності із затвердженими тарифами (по місту - 0,79% виплачених сум, по селу - 1,56%). За 1 півріччя 2017 року на оплату зазначених послуг було витрачено 1 764,84 тис. гривень. В той же час, банківські установи здійснюють пенсійні виплати безоплатно. Чисельність одержувачів пенсій та грошової допомоги в установах банків станом на  1  липня  2017  року склала 29876 осіб, що становить 62,54 % загальної чисельності пенсіонерів.

В загальній сумі видатків витрати на пенсійні виплати та інші видатки, пов'язані із виконанням управлінням своїх функцій, що передбачено проводити за рахунок власних коштів, складають 544 568,40 тис. грн., або 86,88 % загального обсягу видатків з яких, зокрема:

 • на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» - 532 800,68 тис. грн.,
 • на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право  відповідно  до Закону України  «Про загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування» -  6 105,96 тис. грн.,
 • на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в частині, що не перевищує розмір пенсії, на яку має право особа відповідно  до Закону України  «Про загальнообов'язкове  державнепенсійне страхування» - 4 358,47 тис.грн.
 • на виплату різниці у пенсійоному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних установ та організацій – 1 126,99 тис.грн.
 • на виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» - 174,28 тис.грн.
 • на розрахунково-касове обслуговування -  2,02 тис. гривень.

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України становили 82 240,95 тис. грн., зокрема, на:

 • пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на підземних відкритих гірничих роботах та в металургії -  28 804,23 тис. грн.,
 • виплату пенсій відповідно до пунктів «в-е» та «ж» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» -  38,26 тис. грн.,
 • виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби – 1 969,23 тис. грн.,
 • виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд -  38 111,20 тис. грн.,
 • виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників державних бюджетних установ та організацій -  742,16 тис. грн.,
 • виплату пенсії, доплат та компенсацій до них особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -  12 575,87 тис. гривень.

Загальна сума видатків на пенсійні виплати за 1 півріччя 2017 року становить 626 809,35 тис. грн.*

*-загальна сума видатків вказана без урахування 1 половини січня 2017 року, яка була виплачена в грудні 2016 року і становила 56 053,39 тис.грн.