You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Відділ по роботі з персоналом

Начальник відділу - Барабанова Олена Юріївна

Основними завданнями відділу є реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань роботи з персоналом; ведення організаційно -інформаційної  роботи.

Віддл приймає участь у розробці річних планів роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в персоналі. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну та іншу звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад керівників та інших державних службовців управління. Проводить роботу з кадровим резервом управління, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву. Забезпечує реалізацію державної політики з питань інформаційно-роз’яснювальної роботи, узагальнює інформацію та вносить пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи. Організовує роботу з інформування громадськості з питань діяльності органів Фонду із залученням до цієї роботи відповідних відділів управління. Налагоджує і підтримує зв'язки з іншими державними органами та громадськими організаціями з метою вивчення громадської думки стосовно шляхів розв'язання актуальних проблем з питань, віднесених до компетенції управління.