You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

ЩО ТАКЕ ПЕНСІЯ?

30.05.2017

Згідно статті 1 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, пенсія це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом.

Простіше, пенсія (від латинського „pensio”- платіж) - це сума грошових виплат, які отримує особа після припинення ним трудової діяльності при досягненні пенсійного віку. Коли говорять, що людина „вийшла на пенсію”, це означає, що особа досягла віку, коли вона має право на отримання пенсії та прийняла рішення про її отримання.

Як механізм соціального забезпечення, пенсія є довгостроковим контрактом працівника із відповідною фінансовою установою з метою збереження рівня доходів та підтримання рівня життя, які існували під час трудової діяльності. Отже, можна сказати, що пенсія - це перерозподілена частина споживання від більш продуктивного періоду життя людини до менш продуктивного. Це означає заощадження коштів для їх використання у більш пізні роки життя.

В економічній літературі під „нарахуванням пенсії”, розуміють встановлення розміру грошових пенсійних виплат. Розмір пенсійних виплат встановлюється спеціалізованими установами, сукупність яких, разом із пенсійним законодавством, об'єктами та суб'єктами, що беруть участь у реалізації механізму перерозподілу ресурсів, є пенсійною системою. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень – солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яка базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Другий рівень – накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного трахування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

 Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення. Таке поєднання забезпечує соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної системи. Адже солідарна та накопичувальна системи підвладні впливу різних ризиків: перша вразлива щодо демографічних ризиків і досить стійка до інфляційних, друга - навпаки. Реформована солідарна система враховуватиме інтереси малозабезпечених верств населення, а накопичувальна - стимулюватиме до пенсійних заощаджень усіх громадян, особливо з більш високими доходами.

Сьогодні Уряд України працює над пенсійною реформою, так 17 травня 2017 року Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Уряду представив основні положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій», що пропонує Уряд у рамках пенсійної системи, яка має запрацювати після ухвалення українським Парламентом з 1 жовтня 2017 року. Мета пенсійної реформи - забезпечення бездефіцитності Пенсійного фонду України у середньостроковій перспективі, що відбудеться через встановлення вимог до тривалості страхового стажу та мінімального розміру страхового внеску.

Прем'єр-міністр наголосив, що розробляючи пенсійну реформу, Уряду вдалося уникнути підвищення пенсійного віку. «Пенсійний вік залишається на рівні 60 років для людей, які мають страховий стаж 25 років», - зазначив Глава Уряду.

Запропоновані Урядом зміни – це системна робота, яка змінює механізми, що існували раніше, та закладає нові фінансові й соціальні основи відносин між державою та громадянами.