You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

ПРОГРАМА управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік

Загальні положення

Програма розроблена відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави, визначених Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки,

затвердженої Законом України від 14.10.2014 № 1699-VII, Законом України «Про запобігання корупції», Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, на виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 28.02.2017 № 30 та Програми головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік, затвердженої наказом головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 20.03.2017 №40.

Програма на 2017 рік складена з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупційних заходів у 2016 році і включає заходи щодо усунення корупційних ризиків, строки та осіб, відповідальних за виконання, процедури проведення оцінки виконання завдань, поширення інформації про результати проведеної роботи.

Програма спрямована на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків в діяльності управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють, шляхом створення механізмів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників управління.

Особливості сфери діяльності управління Пенсійного фонду України зумовлюють збереження частини дискреційних повноважень, унеможливлюють повне виключення контактів між громадянами та працівниками управління Пенсійного фонду України, які готують документи для прийняття рішень щодо призначення та здійснення пенсійних виплат, в результаті чого залишається високий ризик виникнення конфлікту інтересів.

Іншими чинниками, які сприяють корупційним проявам в діяльності працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області, можуть бути:

  • неврегульованість або недостатня урегульованість процедур та функціональних процесів, можливість здійснювати неприпустимі операції або не здійснювати необхідні;
  • відсутність єдиної автоматизованої системи контролю за функціональними процесами в управлінні Пенсійного фонду України;
  • кваліфікаційний рівень працівників;
  • не доброчесна поведінка.

Передумовою позитивних результатів має стати проведення оптимізації організаційної структури  управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області, впровадження технологій єдиної централізованої системи аналітики та управління фінансами у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, вдосконалення функціональних процесів в рамках виконання завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року,  схваленого розпорядженням Кабінетом Міністрів України  від 14 вересня 2016 року № 672-р.

Заходи щодо усунення корупційних ризиків

1. Удосконалення нормативно-правової бази

1.1.   Здійснення моніторингу норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області в корупційну чи злочинну діяльність. Внесення, в разі потреби, пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Артемова Л.В., Літвінова Т.С., Семенюк І.В., Шуліка Л.О., Князєва А.А., Карлова І.А., Єнченко А.О., Кононова А.М., Тріфонова Н.С.

                        Протягом 2017 року

1.2.   Проведення, в межах повноважень, аналізу діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникнення, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб управління Пенсійного фонду України  в м.Сєвєродонецьку Луганської області та внесення пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку та членів їх сімей.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Артемова Л.В., Літвінова Т.С., Семенюк І.В., Шуліка Л.О., Князєва А.А., Карлова І.А., Єнченко А.О., Кононова А.М., Тріфонова Н.С.

                       Протягом 2017 року

2.      Організаційно-управлінські заходи

2.1.   Проведення аналізу існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема дискреційних.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Артемова Л.В., Літвінова Т.С., Семенюк І.В., Шуліка Л.О., Князєва А.А., Карлова І.А., Єнченко А.О., Кононова А.М., Тріфонова Н.С.

                       Протягом 2017 року

2.3 Моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

                      Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Артемова Л.В., Літвінова Т.С., Семенюк І.В., Шуліка Л.О., Князєва А.А., Карлова І.А., Єнченко А.О., Кононова А.М., Тріфонова Н.С.

                     Протягом 2017 року

2.4.   Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області та  членів їх сімей, з метою  контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Карлова І.А., Рисухіна Н.І., Тріфонова Н.С.

                       Протягом 2017 року

2.5.   Організація та здійснення прийому громадян.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Тріфонова Н.С.

                        Протягом 2017 року

2.6. Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

                        Кулішова Л.В., Літвінова Т.С., Кононова А.М.

                        Протягом 2017 року

2.7. Застосування в повному обсязі заходів по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється управлінням Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області, та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Карлова І.А., Артемова Л.В.

                       Протягом 2017 року

2.8.   Впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

                        Кулішова Л.В., Літвінова Т.С., Князєва А.А., Кононова А.М.

                        За окремим графіком в межах фінансових можливостей

2.9. Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

                        Вєтрова О.М., Князєва А.А., Карлова І.А., Єнченко А.О.

                        Протягом 2017 року

3.      Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

3.1.   Моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів, підготовка та оприлюднення звіту про його результати.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Артемова Л.В., Літвінова Т.С., Семенюк І.В., Шуліка Л.О., Князєва А.А., Карлова І.А., Єнченко А.О., Кононова А.М., Тріфонова Н.С.

                        ІІ,ІІІ, ІVквартали.

3.2.   Забезпечення повноти та своєчасності розгляду відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції управління повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку. У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками управління – вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І.,  Тріфонова Н.С.

                        Протягом 2017 року

3.3.   Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Тріфонова Н.С.

                        Протягом 2017 року

3.4.     Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку, у тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Князєва А.А., Тріфонова Н.С.

                        Протягом 2017 року                 

4.      Удосконалення роботи з персоналом

4.1.   Застосування актів Пенсійного фонду України щодо критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності.

                         Кулішова Л.В., Тріфонова Н.С.

                         Після розроблення акту

4.2.   Проведення постійного моніторингу додержання посадовими та службовими особами антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності,  обмеження спільної роботи близьких осіб.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Артемова Л.В., Літвінова Т.С., Семенюк І.В., Шуліка Л.О., Князєва А.А., Карлова І.А., Єнченко А.О., Кононова А.М., Тріфонова Н.С.

                        Протягом 2017 року

4.3.   Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави, суб’єктами декларування, які працюють(працювали) в управлінні Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій. Надання допомоги працівникам управління  їх заповненні.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Артемова Л.В., Літвінова Т.С., Семенюк І.В., Шуліка Л.О., Князєва А.А., Карлова І.А., Єнченко А.О., Кононова А.М., Тріфонова Н.С.

                        У встановлені строки

4.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників  управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Тріфонова Н.С.

                       Протягом 2017 року

5.      Сфера публічних фінансів

5.1.   Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Літвінова Т.С., Семенюк І.В.

                        У встановлені строки

5.2. Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

                       Літвінова Т.С.

                      Протягом 2017 року

          5.3. Здійснення управлінням Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку у 2017 році закупівель товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

                      Кулішова Л.В., Літвінова Т.С., Кононова А.М.

                      Протягом 2017 року

5.4.   Здійснення моніторингу організації та проведення управлінням процедур закупівель, включаючи аналіз питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

                     Кулішова Л.В., Рисухіна Н.І., Літвінова Т.С.

                     Протягом 2017 року

6.      Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

6.1. Забезпечення функціонування системи правової освіти працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

                      Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Рисухіна Н.І., Тріфонова Н.С.

                      Протягом 2017 року

6.2.Оприлюднення програм та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботі управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку.

                       Кулішова Л.В., Тріфонова Н.С.

                       Протягом 2017 року

6.3.Проведення тестування працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

                        Кулішова Л.В., Вєтрова О.М., Тріфонова Н.С.

                         Протягом 2017 року

Механізми реалізації та контролю за виконанням Програми

Для реалізації Програми передбачається:

-        включення до плану роботи управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку заходів щодо запобігання корупційним проявам, та здійснення моніторингу їх реалізації;

-      проведення регулярного моніторингу виконання Програми на основі результатів обліку фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та аналізу практики застосування антикорупційного законодавства;

-       проведення аналізу якості та оперативності обслуговування осіб, що звертаються до управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку, шляхом їх анкетування та через опитування відвідувачів веб-сайту управління;

-      своєчасне інформування спеціально уповноваженої особи у сфері протидії корупції про протиправні дії державних службовців у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні ними посадових обов’язків.

Оцінка стану виконання Програми здійснюється на підставі щоквартального звіту.

Щоквартальний звіт складається відділом персоналу та організаційно-інформаційної рботи управління на основі інформацій структурних підрозділів  управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку з урахуванням результатів реалізації визначених заходів та до 15 числа наступного місяця надається до відділу внутрішнього аудиту головного управління  Пенсійного фонду України в Луганській області.