You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Програма Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік

“Пенсійним фондом України відповідно до пріоритетів антикорупційної політики держави, визначених Засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, Законом України “Про запобігання корупції”, Державною програмою щодо реалізації засад

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, Пенсійним фондом України  розроблена Програма Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік.

Програма на 2016 рік складена за результатами аналізу корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного Фонду України з урахуванням виконання завдань щодо впровадження антикорупційних заходів у 2015 році і включає визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, оцінку корупційних ризиків, заходи щодо їх усунення, строки та осіб, відповідальних за виконання, процедури проведення моніторингу та оцінки виконання завдань, поширення інформації про результати проведеної роботи.

Також, 18.03.2016 року набрав чинності Закон України № 1022-VIII від 15.03.2016 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році" (опубліковано в газеті "Голос України" №48 від 17.03.2016р.).

У Верховній Раді цей закон був прийнятий на основі проекту №3755.

Згідно з врахованими пропозиціями Президента України вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України "Про запобігання корупції", якими запроваджується робота системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно частини  першої статті 12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”, суб’єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.”