You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Про виплату пенсії по втраті годувальника студенту під час канікул

04.10.2017

Відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», право на пенсію у разі втрати годувальника мають діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах

( у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчанням за інших умов, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Статтею 34 Цивільного кодексу України встановлено, що повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття). Отже, у разі, якщо дитині виповнилося 18 років, проводити виплату пенсії їй слід особисто, крім випадків, коли над нею встановлено опіку (піклування). Пенсійна справа буде переоформлена на ім’я дитини та виплата пенсії буде провадиться особисто їй, у разі звернення до управління Пенсійного фонду України в районі з заявою встановленої форми, паспортом, довідкою Державної фіскальної служби про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІНН) та довідкою про навчання за денною формою у загальноосвітньому навчальному закладі системи загальної середньої освіти, професійно-технічному, вищому навчальному закладі.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів. Тому, якщо одержувач пенсії не втрачає статусу студента, виплата пенсії продовжується протягом всього навчального року, в тому числі і на час канікул.