You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області за 1 півріччя 2017 року

27.07.2017

З метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства у ЗМІ розміщено інформацію про підсумки роботи управління за 2016 рік, підсумки роботи юридичного відділу за 2016 рік, інформацію про стан розгляду запитів на публічну інформацію у 2016 році, звіт про виконання у 2016 році заходів щодо корупційних правопорушень, підсумки роботи контрольно-перевірочного відділу за 2016 рік,

основні показники роботи управління з організаційно-інформаційної діяльності у 2016 році, підсумки роботи за 2016 рік відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій, звіт про виконання бюджету управління протягом року, виконання бюджету управління за 1 квартал, план роботи управління на 2017 рік,  «Програму управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік». В ЗМІ оприлюднено 5 інформаційних матеріалів щодо запобігання проявів корупції.

Впродовж 1 півріччя 2017 року в управлінні, за участю керівництва управління та відділу по роботі з персоналом для працівників проведено 6 короткотермінових семінарів: 1) «Надання роз’яснень працівникам управління щодо технічних особливостей складання, строків оприлюднення та відповідальності за невиконання умов подання електронних декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року»; 2) «Надання рекомендацій з технічних питань та рекомендацій по заповненню розділів електронної декларації»; 3) «Щодо виконання Закону України «Про державну службу», етична поведінка державних службовців»; 4) «Дотримання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині обмеження роботи близьких осіб, обмеження суміщення та сумісництва, обмеження отримання подарунків»; 5) «Аналіз та запобігання виникненню потенційного або реального конфлікту інтересів»; 6) «Виконання державними службовцями посадових обов’язків щодо недопущення настання корупційних випадків при здійсненні прийому громадян».

З метою реалізації державної антикорупційної політики з подолання корупції, причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням в органах державної влади в управлінні на 6 виробничих нарадах при начальнику управління та 72 нарадах у відділах обговорювались питання протидії корупції спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Протягом 1 півріччя 2017 року здійснено перевірку 141 електронної  декларації. З них: 101 електронна декларація («щорічна за 2016р.») від працюючих державних службовців, 21 електронна декларація («при звільненні»)  від звільнених державних службовців у 2017 році, 7 електронних декларацій звільнених державних службовців у 2016 році, 12 електронних декларацій «кандидат на посаду».