You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області за 9 місяців 2017 року

З метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства у ЗМІ розміщено інформацію про підсумки роботи управління за 2016 рік, підсумки роботи юридичного відділу за 2016 рік, інформацію про стан розгляду запитів на публічну інформацію у 2016 році,

звіт про виконання у 2016 році заходів щодо корупційних правопорушень, підсумки роботи контрольно-перевірочного відділу за 2016 рік, основні показники роботи управління з організаційно-інформаційної діяльності у 2016 році, підсумки роботи за 2016 рік відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій, звіт про виконання бюджету управління протягом року, виконання бюджету управління за 1 квартал, план роботи управління на 2017 рік,  «Програму управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік», підсумки роботи за ІІ квартал юридичного відділу, виконання бюджету управління протягом І півріччя 2017 року, показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції за І півріччя 2017 року, робота управління зі звернень громадян за І півріччя 2017 року.   В ЗМІ оприлюднено 6 інформаційних матеріалів щодо запобігання проявів корупції.

Впродовж 9 місяців 2017 року в управлінні, за участю керівництва управління та відділу по роботі з персоналом для працівників проведено 9 короткотермінових семінарів: 1) «Надання роз’яснень працівникам управління щодо технічних особливостей складання, строків оприлюднення та відповідальності за невиконання умов подання електронних декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 1+4 жовтня 2014 року»; 2) «Надання рекомендацій з технічних питань та рекомендацій по заповненню розділів електронної декларації»; 3) «Щодо виконання Закону України «Про державну службу», етична поведінка державних службовців»; 4) «Дотримання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині обмеження роботи близьких осіб, обмеження суміщення та сумісництва, обмеження отримання подарунків»; 5) «Аналіз та запобігання виникненню потенційного або реального конфлікту інтересів»; 6) «Виконання державними службовцями посадових обов’язків щодо недопущення настання корупційних випадків при здійсненні прийому громадян»; 7) «Запобігання корупційних випадків»; 8) «Технологія безконфліктного ділового спілкування»; 9) «Відповідальність за корупційні правопорушення».

З метою реалізації державної антикорупційної політики з подолання корупції, причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням в органах державної влади в управлінні на 9 виробничих нарадах при начальнику управління та 93 нарадах у відділах обговорювались питання протидії корупції спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Протягом 9 місяців 2017 року здійснено перевірку 158 електронної  декларації. З них: 109 електронних декларацій («щорічна за 2016р.») від працюючих державних службовців, 24 електронні декларації («при звільненні»)  від звільнених державних службовців у 2017 році, 7 електронних декларацій звільнених державних службовців у 2016 році, 18 електронних декларацій «кандидат на посаду».

Протягом 9 місяців 2017 року з метою запобігання конфлікту інтересів та виникненню корупційних випадків в управлінні тричі (у лютому, червні та вересні) проведено складання реєстру пенсійних справ пенсіонерів – близьких осіб працівників, які звернулись з питанням призначення або перерахунку пенсій.