You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Пенсії інвалідів загального захворювання: порядок звернення і умови призначення

Інваліди загального захворювання отримують пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058 від 09.07.2003р. (із змінами). Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Як подати документи для призначення пенсії? Порядок подання та оформлення документів для призначення ( перерахунку) пенсій відповідно до Закону України « Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» затверджено постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25.11.2005р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2005р. за № 1566/ 11846. Згідно з цим Порядком у разі, якщо інвалід на момент звернення з приводу призначення пенсії працює, заяву про призначення пенсії по інвалідності в міське управління ПФУ він надає через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації. За бажанням інваліда така заява може бути подана ним особисто за місцем проживання (реєстрації).

Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і направляє в міське управління ПФУ за місцем проживання (реєстрації) інваліда.

При необхідності роботодавець надає допомогу в отриманні відсутніх документів. У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, до органу, що призначає пенсію, подають наявні документи, а відсутні документи надають додатково у тримісячний строк з дня реєстрації заяви в управлінні ПФУ.

Якщо ж на момент звернення з приводу призначення пенсії особа не працює, заяву про призначення пенсії подається ним особисто (або через законного представника) у міське управління ПФУ за місцем проживання (реєстрації).

Щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід подати в міське управління ПФУ не пізніше ніж через три місяці з дня встановлення інвалідності.

Необхідний страховий стаж: обов'язковою умовою для призначення пенсій по інвалідності за нормами згаданого Закону є наявність страхового стажу від одного до п'ятнадцяти років залежно від віку інваліда та групи інвалідності. Згідно статті 32 Закону особи, визнані інвалідами, мають право пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення з приводу призначення пенсії:

1) для інвалідів 1 групи:

 • до 25 років –1 рік ;
 • від 26 до 28 років – 2 роки;
 • від 29 до 31 року – 3 роки;
 • від 32 до 34 років – 4 роки;
 • від 35 до 37 років – 5 років ;
 • від 38 до 40 років – 6 років ;
 • від 41 до 43 років – 7 років;
 • від 44 до 48 років – 8 років;
 • від 49 до 53 років – 9 років ;
 • від 54 до 59 років – 10 років.

2 ) для інвалідів 2 і 3 груп :

 • до 23 років – 1 рік ;
 • від 24 до 26 років – 2 роки;
 • від 27 до 28 років – 3 роки;
 • від 29 до 31 року – 4 роки;
 • від 32 до 33 років – 5 років ;
 • від 34 до 35 років – 6 років ;
 • від 36 до 37 років – 7 років;
 • від 38 до 39 років – 8 років;
 • від 40 до 42 років – 9 років ;
 • від 43 до 45 років – 10 років ;
 • від 46 до 48 років – 11 років ;
 • від 49 до 51 року – 12 років;
 • від 52 до 55 років – 13 років ;
 • від 56 до 59 років – 14 років.

 

Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу 15 років.

Також у період до 1 січня 2016 особи, визнані інвалідами 2 групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час встановлення інвалідності або на день звернення за призначенням пенсії, передбаченого для призначення пенсій інвалідам 1 групи.

У разі, якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності у нього страхового стажу.

Розмір пенсій по інвалідності: пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам 1 групи – 100% від пенсії за віком, інвалідам 2 групи – 90 % від пенсії за віком, інвалідам 3 групи – 50 % від пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону. При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується так само період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком: згідно частини другої статті 33 Закону непрацюючі інваліди 2 групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого страхового стажу:

Час настання

інвалідності

Жінки

необхідний стаж

Чоловіки

необхідний стаж

до 46 років включно

20

25

до 48 років включно

21

26

до 50 років включно

22

27

до 53 років включно

23

28

до 56 років включно

24

29

до 59 років включно

25

30

 

Непрацюючі інваліди 2 групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, та інваліди 3 групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії віку, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону, за наявності страхового стажу у чоловіків - 35 років, у жінок - 30 років.

Зміна групи інвалідності: згідно статті 35 Закону у разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. При цьому, якщо людина визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

Якщо людина, яка пройшла повторний огляд, визнана здоровою, пенсія по інвалідності виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв'язку з тим, що у нього відновилося здоров'я, або якщо він не отримував пенсію через те, що не з'явився на повторний огляд без поважних причин, то в разі чергового визнання його інвалідом, виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня повторного встановлення інвалідності за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. Якщо минуло більше п'яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Якщо немає достатньої страхового стажу: у цьому випадку інвалід бере довідку в міському управлінні ПФУ про відсутність у нього достатнього страхового стажу та, відповідно, права на пенсію по інвалідності і звертається до управління праці та соціального захисту населення із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам " .