You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Особливості “підприємницького стажу” або уникнення “дірок” у страховому стажі підприємців

Питання особливостєй “підприємницького стажу” неодноразово підіймалось фахівцями управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку як на сторінках місцевих газет, так і на власному веб-сайті. На даний час головною метою у роботі з даною категорію громадян для управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку є поперше підвищення обізнаності мешканців міста з питань зарахування до стажу періодів підприємницької діяльності та наповнення бюджету Пенсійного фонду за рахунок погашення боргу по страхових внесках, єдиному соціальному внеску або за рахунок здійснення доплати фізичними особами – підприємцями до мінімального страхового внеску за минулі роки.

Тривалий час підприємці практично нічого не сплачували до Пенсійного фонду України та інших соціальних фондів. Наприклад, до 01 липня 2010 року підприємці, які працювали на спрощеній системі оподаткування (єдиний або фіксований податок) від сплаченої суми єдиного податку на рахунок Пенсійного фонду України відраховували 42 відсотка та лише 10 відсотків від сплаченої суми фіксованого податку. З урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2010 року, до страхового стажу підприємця, який сплачував єдиний податок у сумі 200 грн, зараховувалося лише 9 днів за місяць. Отже, якщо підприємець упродовж року старанно сплачував тільки єдиний податок у сумі 200 грн, то до страхового стажу йому зараховано близько трьох місяців. Підприємці, чиї види діяльності передбачали менший розмір єдиного податку, отримали до страхового стажу ще менше. Найсумніше, коли і ці “крихти” не сплачені до бюджету. Це стосується підприємців, які працювали на загальній системі оподаткування та сума чистого прибутку котрих складала нуль. Така ситуація призводить до втрати страхового стажу, необхідного для нарахування пенсії при досягненні підприємцями пенсійного віку або на випадок втрати ними працездатності.  Нагадаємо, що пенсійною реформою 2011 року визначено: у разі відсутності 15 років страхового стажу пенсія взагалі не нараховуватиметься, і людина може розраховувати лише на соціальну допомогу.

Управління Пенсійного фонду України в місті Сєвєродонецьку у форматі „Круглих столів”,  постійно проводить зустрічі з фізичними особами–підприємцями міста, з питань погашення заборгованості зі сплаті страхових внесків та єдиного соціального внеску, легалізації заробітної плати найманих працівників. Загалом в поточному році 76 фізичними особами - підприємцями було погашено борг зі сплати страхових внесків на загальнообов”язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 року на суму 32,5 тис. грн.  Продовж поточного року лише 1 фізична особа - підприємець подбала про свою майбутню старість та скористалась можливістю і здійснила доплату до мінімального страхового внеску за минулі роки на суму 3,2 тис.гривень, що дало їй право на отримання пенсії за віком.

Також повідомляємо, що постановою №19-1 від 21.10.2013 р. «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року № 21-1» внесено зміни, які стосуються доплат до суми стра­хових внесків застрахованими особами, що працювали неповний місяць, а саме: у разі коли особа працює неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень), її прийняли на роботу не з першого дня календарного мі­сяця або звільнили не останнім днем календарного місяця, пере­буває у відпустці без збереження заробітної плати (статті 25 і 26 За­кону України «Про відпустки») і отримує заробітну плату менше мінімальної (окрім випадків, коли сума сплачених внесків менша за міні­мальний розмір у зв'язку з пору­шенням роботодавцем трудового законодавства), вона може здій­снити доплату до мінімального страхового внеску.

Також Постановою №19-1 затверджено форму Відомості про суми доплати, здійсненої відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування», що пода­ватиметься до системи персоніфі­кованого обліку особами, котрі здій­снили таку доплату. Персональні дані, наведені у цій Відомості, збираються та обробляються Пенсійним фондом з метою включення доплати до Державного реєстру застрахованих осіб загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Більш детальні роз”яснення з зазначеного питання можно отримати в управлінні Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку за адресою м.Сєвєродонецьк  вул. Шевченка, б.9,   кімната 227,    тел.4-43-79.