You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Конституція України – Основний Закон України.

27.06.2017

«Конституція України - Основний Закон  України. Ухвалений 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання  («за» проголосували 315 народних депутатів). Конституція України набула чинності з дня її прийняття.

Конституція складається з Преамбули та 14 розділів (Загальні засади, вибори, права, свободи та обов'язки людини і громадянина, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Правосуддя, територіальний устрій України та інші).

У преамбулі підкреслюється, що Верховна Рада України ухвалює цю Конституцію — Основний Закон України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей.

Відповідно до статті 46 Конституції, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

У Конституції  передбачена досить жорстка процедура внесення до неї змін та доповнень. Для схвалення відповідних змін до різних її розділів вимагається від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо ж зміни скасовують чи обмежують права й свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то Конституція України взагалі не може бути змінена.

З прийняттям Конституції України 1996 року втратили чинність Конституція 1978 року і Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України від 8 червня 1995.

На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.”