You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Інформація про виконання Програми щодо впровадження антикорупційних заходів за I півріччя 2016 року

 1.  

Удосконалення нормативно-правової бази

 

1.2

Ведеться  моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників управління Пенсійного фонду України в корупційну чи злочинну діяльність.

Накази, постанови та інші матеріали з питань антикорупційного законодавства доводяться до відома керівників структурних підрозділів управління для проведення відповідної профілактичної роботи в своїх підрозділах.

   2.

Організаційно управлінські заходи

 

2.2.

У звітному періоді громадяни, які не погодились із рішеннями (діями, бездіяльністю) управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку щодо пенсійного забезпечення подали до Сєвєродонецького міського суду адміністративні позови за наступними видами:

 • про поновлення виплати пенсії з 01.06.2015 року – 2 позови;
 • про перерахунок пенсії згідно Закону України „Про прокуратуру” -  8 позовів;
 • про перерахунок пенсії згідно Закону України „Про державну службу” – 1 позов;
 • про призначення пенсії за віком на пільгових умовах – 3 позови;
 • про перерахунок пенсії учаснику ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 1 позов;
 • про призначення пенсії згідно Закону України „Про пенсійне забезпечення” – 1 позов.

Проводиться аналіз подання звітності страхувальниками та взаємодія з відділами в частині виправлення інформації в Реєстрі застрахованих осіб з метою захисту прав громадян

 

2.3.

Приведено  у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах положення про відділи та посадові інструкції прауцівників.

 

2.4.

Ведеться постійна співпраця із страхувальниками щодо захисту прав застрахованих осіб. Спеціалістами відділу контрольно-перевірочної роботи проведено 56 позапланових перевірок щодо додержання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, за результатами в 39 випадках встановлені порушення, внаслідок чого складено 39 розпоряджень про усунення недоліків. Щодо дотримання норм пенсійного забезпечення проведено 478 зустрічних перевірок достовірності наданих документів про пільговий стаж та заробітну плату для призначення пенсії, внаслідок перевірок виявлені розбіжності між наданими довідками та первинними документами в 128 випадках, у зв’язку з чим рекомендовано надати нові довідки.

Юридичним відділом управління з метою вдосконалення механізмів здійснення контрольно-аналітичної роботи, спрямованої на визначення повноти та своєчасності реалізації управлінням повноважень з урахуванням оптимізації функціональних процесів здійснюється:

 • аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності управлінням, а також готуються правові висновки за фактами виявлених правопорушень та приймається участь в організації роботи з відшкодування збитків;
 • сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
 • подання пропозицій керівникові управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;
 • аналіз результатів правової роботи за квартал, рік та на вимогу ГУПФУ в Луганській області.

 

2.5.

На постійному контролі знаходится питання пенсійного забезпечення працівників управління  Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку, членів їх сімей, у тому числі на виконання судових рішень.

 

2.6.

Опрацьовувалось питання пропорційності розподілу людських ресурсів в управлінні. Введено в дію нову структуру та штатний розпис управління. Проводилась ротація кадрів. З метою вдосконалення, прийом громадян в управлінні ведеться за системою фронт-офіс та бек-офіс.

 

2.7

Впроваджено відео- та аудіо- фіксація під час проведення прийому громадян у відділі обслуговування громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

 

2.8.

В управлінні запроваджується система обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

   3.

Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

3.1.

 

У  ЗМІ  розміщено інформацію про підсумки роботи управління за 2015 рік, про роботу з відвідувачами управління, на офіційному веб-сайті управління розміщено „Звіт про результати роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції за 2015 рік”, звіт про виконання бюджету управління протягом 2015 року, основні показники роботи управління за 1 квартал, про стан розгляду запитів на публічну інформацію, про роботу управління зі зверненнями громадін, щодо декларації доходів та сімейні узи, запобігання та врегулювання реального і потенційного конфлікту інтересів, розміщено інформацію щодо змін та доповнень в антикорупційному законодавстві.

3.2.

Ведеться моніторинг стану виконання заходів щодо запобігання корупційних проявів, на веб-сайті управління оприлюднено звіт за 2015 рік про його результати.

 

3.3.

В управлінні призначено відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції, яка має можливість своєчасно та в повному обсязі розглядати повідомлення громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку. За звітний період  повідомдення не надходили.

3.4.

В управлінні працює три „гарячі” телефонні лінії, на  веб-сайті управління впроваджено рубрику „питання-відповідь” (у травні на питання: „Кому Ви надаєте перевагу при отриманні пенсійних виплат – банкам або відділенням поштового зв’язку” відповіді надали 76 осіб, у червні на питання: „Чи користуєтесь Ви Веб-порталом електронних послуг ПФУ відповіді надали 48 осіб, діє „Скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій”, де громадяни мають можливість повідомити про правопорушення з боку службовців управління, або надати пропозиції.

У квітні місяці проведено анкетування громадян з метою оцінки роботи управління. Проведено аналіз відповідей, які враховані у подальшій роботі управління.

3.5.

Відповідно до діючого законодавства, громадськість має доступ до публічної інформації яка отримана, створена або знаходиться у володінні управління.

 

3.6.

Проведено чотирі короткотермінових семінари щодо „Правил етичної поведінки державних службовців” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №65, „Декларування доходів” відповідно ст.12 ЗУ „Про запобігання і протидії корупції”, „Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави”, „Запобігання та врегулювання реального і потенційного конфлікту інтересів”. На семінарах роз’яснювались антикорупційні обмеження та заборони певних видів поведінки державних службовців, актуальні питання заповнення декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, моніторинг способу життя державних службовців, врегулювання конфлікту інтересів.

На 7 виробничіх нарадах при начальнику управління та 78 нарадах у відділах  обговорювались питання протидії корупції спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій  держави.

   4.

Удосконалення роботи з персоналом

 

4.1

 

 

 

 

 

З метою підвищення правової культури, рівня правової поінформованості, формування поваги до права, поліпшення якості роботи працівників,  ведеться активна участь в організації і здійсненні заходів із правової освіти працівників управління, систематично і безперервно поширюються серед працівників знання про діюче пенсійне законодавство, прийняті норматівні акти та зміни до них, в тому числі шляхом проведення семінарів у відділах управління та надання консультацій працівникам управління З метою забезпечення якісного доступу персоналу до інформаційних ресурсів, в управлінні  функціонує програма «НАУ» - нормативні акти України, яка регулярно оновлюється. Державні службовці підвищують  кваліфікацію за програмами навчання тематичних короткотермінових семінарів.

Проведено 4 семінари з працівниками управління з питань антикоруціпційного законодавства.

 4.3.

 

Постійно ведеться моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Претенденти  на посаду письмово повідомляють про близьких осіб, які працюють в управлінні.

4.4

Ведеться контроль поданна  фінансових декларацій державними службовцями.

   5.

Сфера публічних фінансів

   5.1.

В установленому порядку проводиться оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством

5.2.

На постійному контролі знаходиться організація та проведення процедур закупівель,  питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику.

5.3

Протягом 2016 року управлінням здійснено дві закупівлі товарів з використанням електронної системи закупівель PROZORO (папір та монітори).

5.4.

Ведеться контроль за формуванням потреби для фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій.

 

5.5

Щомісяця проводяться перевірки  фінансування та виплат пенсій через виплатні об’єкти поштового зв’язку.