You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Інформація про виконання Програми щодо впровадження антикорупційних заходів в травні місяці 2015 року управлінням Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку (03.07.2015)

  1.  

Удосконалення нормативно-правової бази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Розглянуто відомчи нормативно-правові акти щодо передбачення ними порядку та шляхів врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення керівного складу управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області та членів їх сімей.

           Здійснюється контроль за недопущенням суперечності між особистими інтересами державних службовців та їх службовими повноваженнями.

           Використовуються всі передбачені законодавством способи уникнення конфлікту інтересів, усунення умов та причин для упередженого виконання службових обов’язків державними службовцями.     

           Ведеться  моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників управління Пенсійного фонду України в корупційну чи злочинну діяльність.

           Накази, постанови та інші матеріали з питань антикорупційного законодавства доводяться до відома керівників структурних підрозділів управління для проведення відповідної профілактичної роботи в своїх підрозділах.

     2.

Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        З метою забезпечення принципів відкритості та прозорості у роботі управління здійснювалась широка інформаційно-роз’яснювальна робота. Інформація про діяльність управління надавалась на web-сайти головного управління та міської ради, розміщено статті в газеті. В управлінні працює три „гарячі” телефонні лінії, на  веб-сайті управління впроваджено рубрику „питання-відповідь”, діє „Скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій”, де громадяни мають можливість повідомити про правопорушення з боку службовців управління, або надати пропозиції.

           З метою підтримки людських відносин, корпоративної культури 15.05.2015 проведено „День відкритих дверей”. На зустрічі було надано роз’яснення стосовно загальнообов’язкового державного та добровільного пенсійного страхування, правила прийому до ВУЗів з якими укладено договори ПФУ щодо підготовки кадрів.

           Відповідно до діючого законодавства, громадськість має доступ до публічної інформації яка отримана, створена або знаходиться у володінні управління.

    3.

Удосконалення роботи з персоналом

 

 

 

 

 

 

 

         З метою забезпечення якісного доступу персоналу до інформаційних ресурсів, в управлінні  функціонує програма «НАУ» - нормативні акти України, яка регулярно оновлюється. Державні службовці підвищують  кваліфікацію за програмами навчання тематичних короткотермінових семінарів.

          Проведено 3 семінар з працівниками управління стосовно виконання вимог антикорупційного законодавства.

           Опрацьовувалось питання пропорційності розподілу людських ресурсів в управлінні, здійснювалися відповідні заходи щодо удосконалення функціональної та організаційної структури.

    4.

Сфера публічних фінансів

   

         Постійно здійснюється контроль за формуванням потреби та здійсненням фінансування  пенсійних  виплат з  метою  недопущення  надання  переваг при спрямуванні коштів на об'єкти з виплати та доставки пенсій.