You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Безкоштовна відпустка у пільговий стаж

У № 76 від 22 вересня 2009 р. була дана консультація з приводу включення до пільгового стажу періодів простою підприємства і періодів відпусток без збереження заробітної плати.

Консультація дана юридично неграмотно, без урахування вимог нині чинного законодавства. Тому хочеться внести деякі корективи, які полягають у наступному:

Дійсно, редакцією статті 84 Кодексу законів про працю та статті 26 Закону України «Про відпустки» раніше передбачалося, що в порядку, визначеному колективним договором, власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства, установи, організації з незалежних від працівника причин, може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням .

Відповідно до роз'яснень Міністерства праці та соціальної політики України в період дії зазначених редакцій ст.84 КЗпП і ст.26 Закону України «Про відпустки» до стажу роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, включався місячний період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати з виробничих причин .

2 листопада 2000 Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки», який набув чинності 18 листопада 2000 року, виключений такий вид відпустки без збереження заробітної плати, як безкоштовна відпустка з ініціативи власника у разі простою підприємства з незалежних від працівника причин.

Таким чином у пільговий стаж до 18 листопада 2000 може включатися один місяць безкоштовної відпуски, який був наданий працівнику з виробничих причин (зауважте, що не за власним бажанням). Крім того, зазначена відпустка включається до пільгового стажу за умови повної зайнятості працівника в шкідливих умовах праці, тобто повний робочий день, повний робочий тиждень.

Після 18 листопада 2000 підстав для включення періодів перебування у зазначених безкоштовних відпустках у пільговий стаж немає.