You are here

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

01.03.2018 Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області за 12 місяців 2017 року

З метою прозорості, відкритості та виконання антикорупційного законодавства у ЗМІ розміщено 1) інформацію про підсумки роботи управління за 2016 рік; 2) підсумки роботи юридичного відділу за 2016 рік; 3) інформацію про стан розгляду запитів на публічну інформацію у 2016 році;

4) звіт про виконання у 2016 році заходів щодо корупційних правопорушень; 5) підсумки роботи контрольно-перевірочного відділу за 2016 рік; 6) основні показники роботи управління з організаційно-інформаційної діяльності у 2016 році; 7) підсумки роботи за 2016 рік відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій; 8) звіт про виконання бюджету управління протягом року, виконання бюджету управління за 1 квартал 2017 року; 9) план роботи управління на 2017 рік; 10) «Програму управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області щодо впровадження антикорупційних заходів на 2017 рік»; 11) підсумки роботи за ІІ квартал юридичного відділу; 12) виконання бюджету управління протягом І півріччя 2017 року; 13) показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції за І півріччя 2017 року; 14) робота управління зі звернень громадян за І півріччя 2017 року; 15) виконання бюджету управління за 9 місяців 2017 року; 16) підсумки роботи управління за 9 місяців 2017року; 17) підсумки роботи юридичного відділу за 9 місяців 2017 року; 18) підсумки роботи з організаційно-інформаційної роботи за 9 місяців 2017 року; 19) показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції за 9 місяців 2017 року; 20) показники управління зі звернень громадян за 9 місяців 2017 року. Всього в ЗМІ оприлюднено 20 інформаційних матеріалів щодо запобігання проявів корупції.

Впродовж 2017 року в управлінні, за участю керівництва управління та відділу по роботі з персоналом для працівників проведено 11 короткотермінових семінарів: 1) «Надання роз’яснень працівникам управління щодо технічних особливостей складання, строків оприлюднення та відповідальності за невиконання умов подання електронних декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 1+4 жовтня 2014 року»; 2) «Надання рекомендацій з технічних питань та рекомендацій по заповненню розділів електронної декларації»; 3) «Щодо виконання Закону України «Про державну службу», етична поведінка державних службовців»; 4) «Дотримання норм Закону України «Про запобігання корупції» в частині обмеження роботи близьких осіб, обмеження суміщення та сумісництва, обмеження отримання подарунків»; 5) «Аналіз та запобігання виникненню потенційного або реального конфлікту інтересів»; 6) «Виконання державними службовцями посадових обов’язків щодо недопущення настання корупційних випадків при здійсненні прийому громадян»; 7) «Запобігання корупційних випадків»; 8) «Технологія безконфліктного ділового спілкування»; 9) «Відповідальність за корупційні правопорушення»; 10) «Підвищення рівня професійної компетенції державних службовців»; 11) «Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні».

З метою реалізації державної антикорупційної політики з подолання корупції, причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням в органах державної влади в управлінні на 12 виробничих нарадах при начальнику управління та 114 нарадах у відділах обговорювались питання протидії корупції спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

За окремим дорученням начальника управління Пенсійного фонду України в м.Сєвєродонецьку Луганської області від 28 листопада 2017 року за результатами наради з керівниками структурних підрозділів попереджено працівників управління під особистий підпис про неухильне дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та особисту відповідальність у разі їх порушення (Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; Обмеження спільної роботи близьких осіб; Обмеження щодо використання службових повноважень; Складання, строки оприлюднення та відповідальність за невиконання умов подання електронних декларацій).

На виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України на 2017 рік, у листопаді та у грудні 2017 року проведено тестування працівників з метою визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

У листопаді 2017 року на базі Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 15 працівників закінчили короткострокові курси підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та отримали свідоцтва.

Протягом 2017 року здійснено перевірку 178 електронної  декларації. З них: 111 електронних декларацій («щорічна за 2016р.») від працюючих державних службовців, 34 електронні декларації («при звільненні»)  від звільнених державних службовців у 2017 році, 7 електронних декларацій звільнених державних службовців у 2016 році, 26 електронних декларацій «кандидат на посаду».